Услуги

счетоводни услугиСчетоводствоАбонаментно облужване

Цялостно счетоводно обслужване, интернет банкиране, данъчна защита и представляване пред държавните администрации. ТРЗ Труд и работни заплати. Регистрация и обслужване съгласно ЗДДС. Социално и здравно осигуряване, включително представляване пред НОИ. Годишно счетоводно приключване и изготвяне на данъчни декларации.

Консултантски услугиКонсултацииИзвън абонамента

Консултации в областта на финансовото, в частност данъчното и трудовото право и изготвяне на становища във връзка с изпълнение на счетоводни, данъчни, осигурителни, трудови и свързаните с тях процесуални нормативни актове. Изготвяне на анализи в областта на управленското счетоводство: себестойност, рентабилност на бизнеса, контрол върху фактическите резултати, бюджети.

административни услуги Административни услугиПредставителство пред държавната администрация

Внасяне на преписки в държавните администрации и получаване на удостоверения и изходяща кореспонденция от тях за търговски и други регистрации. Удостоверения за актуално състояние от Търговски регистър. Удостоверения от Булстат. Регистрация в Комисия за защита на лични данни. Регистрации в Агенция по вписванията. Заверка на осигурителни книжки в НОИ.

ОдитОдитНезависима оценка

Счетоводна кантора Актив Консултинг предлага одит и заверка на годишни финансови отчети съгласно Закон за независимия финансов одит, одиторски заверки на финансови отчети по изпълнение на програми на Европейски съюз, одиторски заверки на междинни отчети и отчети по договорени процедури.
Защо да изберете нас?

Ще Ви консултираме за избора на правна форма на дружеството ЕТ, ЕООД, ООД и необходима ли Ви е Регистрация по ДДС. Ще подготвим и подадем всички необходими документи за регистрация на фирма в Търговският регистър.

В по-малките населени места е трудно да се намери добър счетоводител, а в по-големите има, но счетоводните услуги са на значително по-високи цени. Ние ще Ви консултираме как можете да да оптимизирате разходите си за счетовоство и същевременно да получите качествено счетоводно обслужване съобразно спесификата на Вашата фирма.

Контакт

Нашите предимства

Компетентност 100%
Отговорност 100%
Защита 95%
Персонал 95%
Цена 60%

Счетоводни услуги

Счетоводна къща Актив Консултинг ЕООД гр. Пловдив

Счетоводна къща АКТИВ КОНСУЛТИНГ е създадена през 2008 година в гр. Пловдив и предоставя професионални и високакчествени счетоводни услуги, услуги по управление на персонала и администриране на неговите възнаграждения, данъчни консултации, административни и други услуги.

Екипа от счетоводители на счетоводна къща АКТИВ КОНСУЛТИНГ е компетентен и подготвен за работа в различни области на бизнеса, като търговия на едро и дребно, електронни магазини, земеделие, индустриално производство, медицинско обслужване и други.

Счетоводни услуги

Save

Save

Save

Save

Save