Управление на персонала

управление на персонала

Управление на персонала и администриране на възнагражденията

АКТИВ КОНСУЛТИНГ може да извърши вместо вас всички необходими действия по назначаване на персонала и администрирането на трудовите му възнаграждения при спазване на конфиденциалност и защита на личните данни на служителите.

Предоставянето на тази услуга може да бъде както част от счетоводния пакет, който предоставяме на нашите клиенти, така и отделна услуга за дружества, които разполагат със счетоводен отдел.

Предимствата на изнесеното администриране на трудовите взаимоотношения и процеси предоставя на работодателите възможността да освободят ресурс, който може да бъде използван за основните дейности на дружеството, дава достъп до използването на външни компетенции и спестява финансови средства.

ТРЗ специалистите на АКТИВ КОНСУЛТИНГ са отлично подготвени и запознати с обемната нормативна база в областта на социалното, здравното и трудовото законодателство и могат да помогнат при разрешаването на всякакви казуси от областта.

АКТИВ КОНСУЛТИНГ може да направи за Вас :

 • Предварителна консултация относно начина и формата на наемане на служителя;
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, и извършване на необходимите регистрации в НАП, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за отпуск;
 • Изготвяне на документи за прекратяване на трудовите правоотношения и извършване на необходимите регистрации в НАП;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости и деклариране на персонални регистри в НАП;
 • Подаване на болнични в регистъра на НОИ;
 • Изготвяне на платежни документи и on-line банкиране;
 • Изготвяне на служебни бележки и други документи необходими на служителите на дружеството;
 • Поддържане и съхранение на досиета на служителите при спазване изискванията и нормите на Инспекция на труда;
 • Анализ на трудовите разходи;
 • Ежегодна заверка на осигурителни книжки на самоосигурени лица;
 • Консултации при промяна в социалното, здравното и трудовото законодателство;
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ при извършване на проверки и ревизии.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save