Данъчни и счетоводни консултации

данъчни и счетоводни консултации

Екипа на АКТИВ КОНСУЛТИНГ може да Ви помогне при разрешаването на различни специфични казуси от бизнеса Ви в областа на данъчното, счетоводното и трудовото право. Ще Ви консултираме относно :

  • Вида и правната формата на дружеството, което да създадете, както и да изберете начина на осигуряване;
  • Оптимизирне на разходите за осигуровки и данъчни задължения;
  • Местни данъци и такси, данъци върху недвижимото имущество;
  • Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане;

Наред с извършените консултации, можем да Ви представляваме пред данъчната администрация, като:

  • подготвим и подадем вместо Вас справки, декларации и други отчетни документи;
  • Ви представляваме по време на данъчни проверки и ревизии;

Save

Save

Save