Как да си спестите „разходките“ до НОИ и НАП?

административни услугиСчитано от 09.08.2011 г. е в сила Указание № 91-01-190 на ЦУ на НОИ относно възстановяване или изплащане на лихви върху получени обезщетения в нарушение на чл. 53, ал. 4 на Кодекса за социално осигуряване тогава, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла.
В резултат на получените лични актове и начети, много майки обвиниха счетоводителите на съответните фирми, че не са ги уведомили, че подлежат на санкции при такава ситуация.

Затова, за да избегнете подобни недоразумения нашата препоръка е: Уважаеми счетоводители, просто изисквайте, дори и саморъчно написана Декларация от Вашата служителка, че детето не е настанено в подобно заведение и я приложете в досието на майката.

Save

Save