Счетоводни услуги

счетоводни услуги

Счетоводна къща Актив Консултинг гр. Пловдив предоставя както абонаментно счетоводно обслужване така и еднократни счетоводни услуги.

Счетоводната система на едно предприятие е важна за правилната комуникация с държавните институции, доставчици и клиенти. Правилно изградената структура на счетоводната система е добра база за правилното управление на бизнеса и вземането на оптимални управленски решения.

Професионални счетоводни услуги

АКТИВ КОНСУЛТИНГ предлага професионални счетоводни услуги съобразени с индивидуалните характеристики на бизнеса на клиента :

  • Организиране и изготвяне на индивидуален сметкоплан;
  • Организиране на документооборота на клиента;
  • Организиране на счетоводно-финансовия процес, съгласно изискванията на приложимите стандарти;
  • Текущо отчитане на първичните счетоводни и банкови документи;
  • Изготвяне на месечни Справки-декларации и VIES декларации по ЗДДС, месечни интрастат декларации, данъчни декларации по ЗКПО, както и подаването им в съответните институции.
  • Текущо изчисляване на данъците;
  • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
  • Мониторинг на доставчици и клиенти.
Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save