Други услуги

други административни и счетоводни услуги

Други счетоводни услуги:

  • Регистрация на фирма в Агенцията по вписванията – Търговски регистър;
  • Регистрация в Комисията за защита на лични данни;
  • Регистрация в Инспекцията по труда;
  • Регистрация по Закона за местните данъци и такси;
  • Публикуване на ГФО в Агенцията по вписвания – Търговски регистър;
  • Съдействие при издаване на документи от държавните институции;
  • Подаване на справки пред БНБ;
  • Електронно банкиране.

 

Save